24/10/2008

VÔ ĐỀ

Vô đề


Đất trời vô thủy vô chung

Dòng sông vô lượng, phù dung vô tình

Đằng sau ánh mắt em nhìn

Xin cho hỏi nhỏ : có hình bóng tôi ?


Trần Hồ Dũng
saigon , 2008