22/08/2012

VÀNG PHAI


VÀNG PHAI


người nhặt chút tàn phai

ép vào trang thư cũ

mai này không gặp nhau

hương xưa còn đọng lạingười nhặt chút tro tàn

thả vào lòng biển cả

mai này không còn nhau

còn biển khơi sóng vỗ

tranhodung . usa.21.8.2012