Hiển thị các bài đăng có nhãn "Một hôm tôi bỗng ra ngoài". Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn "Một hôm tôi bỗng ra ngoài". Hiển thị tất cả bài đăng

25/02/2011

"Một hôm tôi bỗng ra ngoài"

LỜI ỐC MƯỢN HỒN


Trần Hồ Dũng

"Một hôm tôi bỗng ra ngoài"

Ra đi mới biết mình vừa ...vào trong

Vỏ ốc mượn của dòng sông
Nay đem trả lại thấy lòng nhẹ tênh
Từ nay đường rộng thênh thênh
Thân mang hình ốc, lòng là đại dương