Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đưa ra tuyên bố với báo chí tại phòng họp báo Tòa Bạch Ốc về vấn đề đóng cửa chính phủ, 30/9/13
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đưa ra tuyên bố với báo chí tại phòng họp báo Tòa Bạch Ốc về vấn đề đóng cửa chính phủ, 30/9/13
 
Tổng thống Barack Obama nói rằng đóng cửa chính phủ  là cao điểm của tình trạng vô trách nhiệm, và gây trở ngại cho nền kinh tế đang phục hồi.

Chiều thứ Hai, Tổng thống đã kêu gọi Hạ Viện làm việc của  mình và thông qua dự luật ngân sách. Lời kêu gọi của Tổng thống Obama được đưa ra chỉ vài giờ trước khi một cuộc đóng cửa chính phủ có nhiều phần chắc sẽ xảy ra vào nửa đêm thứ Hai khi không có một dự luật để tài trợ cho ngân sách của chính phủ.

Tổng thống Obama cáo buộc các dân biểu đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện, những người muốn không tài trợ cho chương trình chăm sóc sức khỏe của ông do các thành phần cực hữu trong đảng của họ kêu gọi, và tìm cách tranh đấu chống lại cuộc bầu cử tổng thống năm 2012.

Ông Obama nói rằng toàn thể đất nước sẽ thấy tác dụng của một chính phủ đóng cửa – không phải chỉ các nhân viên  của chính phủ liên bang, những người không được trả lương, mà còn các công dân đôi khi phải dựa vào một số dịch vụ cứu mạng của chính phủ.

Hồi sáng thứ Hai, Thượng Viện đã bác bỏ dự luật ngân sách của Hạ Viện muốn hoãn lại việc thi hành đạo luật về chăm sóc sức khỏe của ông Obama. Nếu Hạ Viện không chấp thuận một dự luật mới và không bỏ đi điều khoản về chăm sóc sức khỏe trước lúc nửa đêm thì chính phủ sẽ bắt đầu đóng cửa.

Tổng thống Obama khẳng định rằng chương trình chăm sóc sức khỏe của ông là luật của đất nước được Hạ Viện thông qua, được các cử tri chấp thuận và được Tối Cao Pháp Viện duy trì. Ông nói rằng đạo luật này sẽ được thi hành vào ngày thứ Ba bất kể Hạ Viện làm gì.

Ông bác bỏ những đề nghị hoãn lại Obamacare, và nói rằng việc đó sẽ chỉ đưa tới một cuộc tranh đấu nữa trong vòng vài tháng sắp tới.

Các thành viên Đảng Dân Chủ nói rằng đạo luật về chăm sóc sức khỏe cho các gia đình có thâu nhập thấp và những người không có bảo hiểm y tế cơ hội để mua bảo hiểm sức khỏe giá hạ với chính sách trợ cấp của liên bang để ngăn ngừa sự sụp đổ về tài chánh của cá nhân trong trường hợp  bị bệnh nghiêm trọng.

Các thành viên Đảng Cộng Hòa thì nói rằng chương trình này khó hiểu và không sẵn sàng. Họ cũng nói rằng đạo luật này gây phương hại cho nền kinh tế khi áp đặt thêm thuế và buộc các doanh nghiệp nhỏ cung cấp bảo hiểm y tế cho nhân viên. 
 
Source : VOA