31/01/2014

KHÔNG CÓ GÌ QUÝ....... DO .......


 KHÔNG CÓ GÌ QUÝ....... DO  (*)


RIEN N'EST  (PLUS )  PRECIEUX  .... PARCE QUE ....

NOTHING IS  (MORE) PRECIOUS ...... BECAUSE ....

( Photo  : Zone 9 in Ha Noi -VN )
Source :  BBC


Comment :
(*) :

Khai báo (mất của)  đầu năm  (? ) !

Mới đầu năm mà đã bị xui xẻo , hổng có (còn) gì quí (giá ) , (chắc là ) do ...
 a) bị cướp
 b) bị trộm
 c ) bị gạt ( như vụ Huyền Như   vừa rồi )
 d ) hay là tài sản bị (mấy cha nội ) mang đi tẩu tán ,cất giấu mất rồi????