29/01/2014

Lìa xa dòng sông biệt li ngày quá vãngHình ảnh: tranh thủy mặc : Ao sen


                             

  Lìa xa dòng sông biệt li ngày quá vãng                                                                      Cuồng Từ


Nhìn nhau bỗng thấy sông nhìn núi .
Sông thì sâu mà núi cách ngàn trùng .
Làm sao tôi có thể nhìn tôi .
Làm sao ta có thể nhìn nhau

Nhìn nhau như thể núi nhìn sông .
Sông chối bỏ một thời soi bóng .
Làm sao tôi úp mặt khóc non sông .
Làm sao ta có thể đau lòng ?

Người lìa xa dòng sông biệt li ngày quá vãng .
Tôi làm gì tôi ?
Ta làm gì ta ?
Hư vô một thế kỉ buồn câu thơ xót .
Khóc ta hay khóc phận người ơi !

Nhìn nhau mà tưởng sông bỏ núi .
Tôi như cánh rừng tình yêu từ buổi lửa thiêu rừng ,
trơ gốc cháy ngước nhìn trời giông bão
Nhìn nhau mà như thể dững dưng

Người lìa xa dòng sông biệt li .
Tôi như cánh rừng quên đất nước .
Nhìn nhau .
Nhìn nhau chợt thấy sông còn thức
và non cao gục khóc tự hôm nào

Người lìa xa dòng sông biệt li .
Sông núi nọ thanh tân màu khác lạ .
Cánh rừng xưa vẫn ngày đêm vật vả
nghe rưng rưng sám hối nỗi đau rừng

Sớm nay ,
có con chim Lạc bay về
rưng rưng dòng lệ
Nhìn tôi .
Nhìn tôi .
Cuối cùng kêu thảm ,
rơi
rơi
những hạt máu  vô tình .
Những hạt máu trong veo màu oan trái
của tương lai
hiện tại
ngậm ngùi thay 


Người lìa xa dòng sông biệt li .
Tôi mong cánh rừng sống lại
đâm chồi tình yêu
nuôi dưỡng ước mơ rừng vô tội .

Sông là núi
Tôi là rừng
Ai được quyền buộc tội ai đây ?         Cuồng Từ 

  ( chân dung tự họa )