26/01/2014

Hẹn một mùa xuânHẹn một mùa xuân                                                            
                                                        Trần Hồ Dũng


Hẹn nhé ,  một ngày tôi trở lại 

Quê hương ngày ấy chắc yên vui 

Mẹ không buồn nữa vì cơn bấc

Em má hồng tươi đón gió xuân

Ngọn lửa hồng thơm hương nếp mới


Anh em về lại với nhau , ngồi

Giọt máu đào xưa , giờ thắm lại 

"Núi sông
 là  của các con chung

Không ai ngăn được lòng thương nước


Dân Việt ngàn năm ...vẫn Lạc Hồng "

( Mẹ nói : Anh em bây thật lạ


Cuối đời, bạc tóc, biết thương nhau ! )  

Tranhodung. Những mùa Xuân tha hương . USA 2010-2014.