10/12/2008

Bùi Giáng : Cảm đề La Porte Etroite

Xuân Alissa
Em nằm với lá trong cây
Bữa hôm nay mộng thấy ngày hôm qua
Môi cười ở cuối sân ga
Phố nào cố quận xưa là tiễn nhau
Lệ vàng xanh mắt mai sau
Chùm bông tuyết mỏng pha màu vĩnh ly


Thu Juliette
Nguyên từ đức dũng có thừa
Âm thanh vội tạc giữa mùa hoài trông
Ngày mai cá sóng phiêu bồng
Ngàn trãng ngậm bóng sương đồng ra đi

Ðào nguyên mù mịt mưa tuôn
Em sầu Tố Nữ, em buồn tiên Nga
Ta về ngóng lại mưa sa
Giọt dài ly biệt nghe ra giọng chào.