10/12/2008

Bùi Giáng : Không đề (I) -

(Nhớ Monroe và Homère)

Con mắt chiều kia đá cũ rồi
Bụi trên đầu gió tụ về môi
Màu tơ tóc vắng sương đồng cỏ
Tờ sách đưa gần như mộng rơi

Úp mũ lên đầu bước xuồng sân
Chiều nay con én chẳng bay gần
Đường đi xuồng phố phai tà áo
Quốc sắc em còn hai ống chân.