10/12/2008

Bùi Giáng : Không đề (II)

Không đề (II)

Con đường tuổi trẻ người đi
Giẫm hoa đầu giẫm nát vì vô can

Tay cầm cung bậc xô ngang
Nửa chừng dâu bể lấp ngàn ước mong

Đếm sương rừng đếm cỏ đồng
Rứt tờ cổ lục xuống dòng thả trôi

Bỏ sông bến ấy cho người
Sầu vây sa mạc em tôi về thành.