12/12/2008

c : Tuyệt cú (I)

Tuyệt cú (I) (Giả Đảo - 賈島, Trung Quốc)


絕句

Tuyệt cú (I)

二句三年得,
一吟雙淚流。
知音如不賞,
歸臥故山秋。


Nhị cú tam niên đắc,
Nhất ngâm song lệ lưu.
Tri âm như bất thưởng,
Quy ngoạ cố sơn thu.
(Người dịch: Trần Trọng San)
Hai câu làm mất ba năm,
Một ngâm, lã chã hai hàng lệ rơi.
Tri âm nếu chẳng đoái hoài,
Trở về núi cũ, nằm dài với thu.